Jadwiga- Michałów Godzinki ku czci św. Józefa - Michałów - Parafia

Michałów - Parafia

Idź do spisu treści

Menu główne

Godzinki ku czci św. Józefa

"Kącik" modlitewny > Św. Józef

Św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny i opiekun Pana Jezusa, pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był skromnym wiejskim cieślą z Nazaretu, którego Bóg wybrał na męża i opiekuna Dziewicy - Matki Jezusa Chrystusa, Wcielonego Boga. Jego wiernej i troskliwej opiece zostało powierzone dzieciństwo i młodość Odkupiciela świata. Jego misja pozostawała tak bardzo ukryta, jednak poświęcił się jej z całych sił. Dla Maryi był dziewiczym małżonkiem, obrońcą, przewodnikiem i wsparciem. Miał hojne i bogate w wiarę serce. Ewangelia obdarowuje go przydomkiem „sprawiedliwy”. W języku biblijnym „sprawiedliwym” jest nazywany ten, kto kocha ducha i literę Prawa, będącego wyrazem woli Bożej. Św. Józef, odznaczał się czystością serca, prostotą, pokorą, cierpliwością, hartem ducha i łagodnością. Wierność i szacunek, czystość serca i całe życie wypełnione ofiarną miłością – tak wiele cnót w jednym człowieku powodowało, że często wyobrażano sobie Józefa jako człowieka starego, tak jednak nie było. Święty Józef żywił bardzo silne uczucia ojcowskie wobec Jezusa, choć nie był Jego ojcem biologicznym. Jak ojciec wychowywał Go w całokształcie życia. Jako wierny Izraelita nauczył Go modlitw, które odmawiano każdego ranka, a także we wspólnocie i w synagodze. Bez wątpliwości św. Józef nauczył Jezusa pracy rzemieślniczej - stolarskiej. Życie Jezusa w latach dziecięcych i jako dorastającego młodzieńca bardzo mocno naznaczone było przez wychowanie dane Mu przez św. Józefa. Choć Nowy Testament nie cytuje ani jednego słowa wypowiedzianego przez św. Józefa, jest On wspomniany w Ewangeliach z okazji poczęcia Pana Jezusa, spisu ludności zarządzonego przez cesarza Augusta, narodzenia Chrystusa Pana, ofiarowania Go w Świątyni, pokłonu Trzech Mędrców, ucieczki do Egiptu i powrotu do Nazaretu. Kiedy Jezus rozpoczynał swoje życie publiczne, Józef prawdopodobnie już nie żył. Nie wiemy jednak ani kiedy, ani gdzie umarł. Nie wiemy też, gdzie znajduje się jego grób.
Św. Józef jest wzorem, patronem i orędownikiem ludzi wszystkich stanów:
dla ojców rodzin jest wzorem pracowitości i czujności,
dla mężów jest wzorem miłości, jedności serc i wierności,
dla wychowawców - wzorem kształtowania serc i umysłów dzieci
ubogim pokazuje, że w biedzie i kłopotach należy szukać oparcia w Bożej Opatrzności,
dla wszystkich jest patronem dobrej śmierci.

    We wszelkich troskach możemy prosić św. Józefa o wstawiennictwo. Jego wstawiennicza modlitwa jest potężna przed Bogiem.
Bądź pozdrowiony Józefie święty, łaskami Boskimi napełniony, Pan z Tobą.
Błogosławionyś Ty między sługami Bożymi i błogosławiony Syn Twój mniemany, Jezus.
Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie wcielonego Boga, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej . Amen.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego