Jadwiga- Michałów Kościoły i miejscowości - Michałów - Parafia

Michałów - Parafia

Idź do spisu treści

Menu główne

Kościoły i miejscowości

Informacje

O kościołach:

Kościół parafialny p.w. św. Jadwigi ( dawna kaplica pałacowa ), wzniesiony w latach 1715-18, rozbudowany w latach 1820, 1833 i 1910 ( dobudowano wieżę ). Ołtarz główny i ołtarze boczne – neogotyk ( XIX w.). Organy 13-głosowe ( XIXw.). Obrazy olejne na płótnie: św. Eligiusz ( 1759 r.) oraz św. Jadwiga ( poł. XIX w. ). 14 stacji Drogi Krzyżowej - początek XX w.

Kościół pomocniczy św. Józefa Robotnika – wzmian. w 1276r. Obecny z XIV w., przebudowany w latach 1826-27. Ołtarz główny drewno polichr., barok ( pocz. XVIII w. ), ambona kamienna z rzeźbami ewangelistów i scenami biblijnymi, dzieło Fryderyka Grossa, renesans, ok.1600r., baldachim drewniany, barokowy z 2 poł. XVII w. Chrzcielnica kamienna, renesans, 1575r. Płyta nagrobna kobiety, renesans, ok. 1600r. 6 Epitafiów – 4 renesansowe z ok. 1600r. do 1 poł. XVII w. oraz 2 barokowe pocz. XVII Iw.  Szafa zakrystyjna, drewno, XVI

Kościół filialny p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa ( Czeska Wieś ) – wzmian. w 1310 roku. Obecny z pocz. XIV w., gotycki orientowany, murowany z cegły. Wewnątrz pod tynkiem gotyckie polichromie. Przebudowany w latach 1826-27. Ołtarz główny, drewno polichr., barok, XVII/XVIII w. ambona z mal. Ewangelistów, drewno polichr., barok, 3 ćw. XVII w. Dwa dzwony spiżowe z 1747 r. Obraz Ukrzyżowanie Pana Jezusa XVI/XVII w.

O miejscowościach:

Michałów (woj. opolskie, powiat brzeski, gmina Olszanka) jest wsią leżącą na Równinie Grodkowskiej. Znajduje się na stoku Wału Łosiowskiego (najwyższe wzniesienie w gminie – 182,5 m n.p.m. zwane w tradycji ludowej Wzgórzem Szubienicznym), przechodzącego tutaj w płaską dolinę Nysy Kłodzkiej. Rzeka okala wieś od strony południowo – wschodniej. Równolegle do wsi (w odległości 2 – 3 km) prowadzi autostrada A-4. Najbliższy zjazd prowadzący do Michałowa znajduje się przy węźle autostradowym „Przylesie”. Do Michałowa można również dojechać od północy trasą z Brzegu.  Z Opola   dojedziemy przez  miasteczko Lewin Brzeski.
Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1210 roku - Michalovo, następne z 1260 - Michalou czy kolejne z 1276 (Rudengens plebanus in Michalov). W 1615 roku część Michałowa, zwana górną, otrzymała prawa miejskie, podczas gdy tzw. dolna pozostawała wsią. Podniesienie Michałowa do rangi miasta spowodowało rozwój rzemiosła i handlu zwłaszcza na organizowanych trzech dorocznych jarmarkach. Funkcję osady targowej, w jaką się przekształcił pełnił aż do 1880 roku., kiedy to ostatecznie jarmarki zostały zlikwidowane. Prawa miejskie utracił Michałów znacznie wcześniej bo już w XVII w. (po wojnie trzydziestoletniej). Jako ciekawostkę należy podkreślić, że Michałów posiadał herb, który przetrwał do dziś. Umieszczony jest w częściowo zachowanym murze gotyckim, otaczającym  kościół św.Józefa. W bramie od zachodu znajduje się wmurowana płyta z płaskorzeźbionym, późnorenesansowym kartuszem z 1615 r., w którym herb miasta Michałowa podtrzymywany jest przez dwa putta. Przedstawia on podzieloną na pola tarczę, na której umieszczono wizerunek białego psa z czarną obrożą na szyi i wysuniętym  czerwonym językiem (Herb rodziny Gruttschreiberów – oznaczający  wierność  i posłuszeństwo ). Napis w otoku brzmi: „Michelviensis 1615 Insignia Civitatis". Michałów od 1557 roku należał do rodziny Gruttschreiberów, następnie w latach 1715 - 1810 dobra michałowskie znajdowały się w posiadaniu klasztoru cystersów z Kamienia Ząbkowickiego. Liczba mieszkańców: 505

Czeska Wieś (niem. Böhmischdorf, w okresie 1945-1948 Czechy Śl.) – wieś położona w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Olszanka. Posiada nazwę etniczną, która wskazuje na pierwotne pochodzenie jej mieszkańców od obcej narodowości. Wieś została zasiedlona przez Polaków, mieszkańców Pogórza Bukowskiego, którzy w wyniku działalności oddziałów UPA zmuszeni byli opuść swoje rodzinne strony.  Czeska Wieś już w XIII wieku była, podobnie jak Michałów, własnością rodu Pogorzelów, który je dziedziczył aż do drugiej połowy XVI w. Liczba mieszkańców: 405.

Ptakowice( niem. Taschenberg ) – wieś położona w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Lewin Brzeski. Miejscowość po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach z 1314 r. Na temat właścicieli majątku w Ptakowicach zachowały się nieliczne wzmianki nie pozwalające na dokładne przedstawienie losów wioski. W siedemnastym stuleciu dobra rycerskie w Ptakowicach należały do rodziny von Gruttschreiber. W źródłach z tego okresu pojawiał się Fryderyk von Gruttschreiber z Ptakowic, prawdopodobnie syn Jana Adama (1607-1665) z Michałowa. Żoną Fryderyka była Ewa, córka Adama I Posadowskiego z Wołczyna. Kolejne informacje o właścicielach majątku pochodzą dopiero z XIX w. Od 1867 r. posiadłość należała do rodziny Luchs. Według księgi adresowej z 1905 r. dobra liczące 302 ha w dalszym ciągu pozostawały w rękach tej rodziny. Sytuacja zmieniła się w następnych latach. W 1912 r. majątek o powierzchni 299 ha był już własnością Karla Wenzela, a następnie (lata 1921, 1930) należał do wdowy po nim Pani Emmy Wenzel z domu Rodeftock. Ostatnia księga adresowa, z 1937 r., jako właściciela posiadłości liczącej 244,5 ha wymienia Kurta Wenzela, zapewne syna wspomnianych wyżej Karla i Emmy. W rękach rodziny Wenzel dobra pozostały do końca drugiej wojny światowej, a następnie zostały znacjonalizowane i przekazane w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Dwór w Ptakowicach został zniszczony w 1945 roku, do dziś przetrwał otaczający go park i zabudowania gospodarcze dawnego folwarku, obecnie użytkowane przez prywatną firmę. Brak źródeł nie pozwala na przedstawienie wyglądu nieistniejącego dworu w Ptakowicach. Z Katalogu Zabytków Sztuki z 1961 r. wynika, że budynek był otoczony nawodnioną fosą.   Liczba mieszkańców: 284.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego