Jadwiga- Michałów Koronka do Miłosierdzia Bożego - Michałów - Parafia

Michałów - Parafia

Idź do spisu treści

Menu główne

Koronka do Miłosierdzia Bożego

"Kącik" modlitewny
Jezus Miłosierny
św. Faustyna Kowalska
Tekst Koronki do Miłosierdzia Bożego

Dopomóż mi do tego Panie, by oczy moje były miłosierne, bym nie sądziła według pozoru, lecz widziała w duszach tylko piękno.
Dopomóż mi do tego Panie, aby język mój był miłosierny, bym zawsze miała dla każdego słowa pociechy, przebaczenia.
Dopomóż mi do tego Panie, by ręce moje były miłosierne, bym umiała zawsze czynić dobro, bez względu na własne zmęczenie.
Dopomóż mi do tego, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym współczuła cierpieniom mych bliźnich i zawsze spieszyła im z pomocą.
Pragnę się przemienić cała w miłosierdzie Twoje, Panie, niech przez serce me i duszę płynie Twa miłość do wszystkich ludzi.

Siewcy Lednicy - Koronka
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego